Laat mij je helpen, de zin en betekenis in je leven weer te hervinden.

Wat ik doe?

In bijzondere of belastende situaties – geboorte of dood, ziekte of beperking, opsluiting of uitzending, relatievorming en overgangsmomenten, verlies of trauma heb je soms een professional nodig. Wanneer je leven (plotseling) verandert kun je ervaren dat voorheen vanzelfsprekende dingen, niet meer vanzelfsprekend zijn. Die vanzelfsprekendheden zijn verbonden met hoe je naar het leven kijkt en wat je belangrijk vindt. Vaak kunnen we met dierbaren hierover spreken, of met zorgverleners en vrijwilligers.  Als geestelijk verzorger ben ik hier speciaal voor opgeleid en bied professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Als Geestelijk verzorger, specialist zingeving en ethiek ben ik er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie je ook hebt.

helping, hands, climbing-4661809.jpg

Voor particulieren:

Voor mensen vanaf 50 jaar bied ik 3-5 gesprekken van een uur aan die te maken hebben met vragen rondom het leven. Het kan gaan over rouw rondom het verlies van een partner, werk, het vinden of houden van zin in het leven, omgaan met lijden, ziekte of dood.

doctor, write recipes, handsome doctor-784329.jpg

Verwijs je patiënt naar mij als:

– deze onzeker is over de diagnose of de behandeling.

– deze problemen heeft met de aanpassing of aanvaarding van ziekte in zijn of haar leven.

-deze en/of zijn naasten verliezen moeten incasseren.

– deze zich moet heroriënteren op levensdoelen, relatie, werk of gezin.

– deze de eigen identiteit of leefwijze moet bijstellen.

– deze innerlijk houvast nodig heeft om de balans te hervinden.

– deze onrustig is of moeite heeft met een komende ziekenhuisopname.

– deze moeite heeft met een medische beslissing.

Als Geestelijk verzorger bied ik:

– Professionele consultatie over ethiek, waarden, zingeving, geloof en levens-beschouwing.

– ethische counseling en begeleiding van moreel beraad. (ook in de eerste lijn).

-morele ondersteuning en aanmoediging.

– die leidt tot hoop, vertrouwen, aanvaarding en verzoening.

– geestelijke begeleiding bij leven en dood, of grensoverschrijdende situaties.

– zorgvuldige gesprekstechnieken met inzet van levensbeschouweliike diagnostiek en interventies.

– vertrouwde en nieuwe rituelen die helpen bij verwerking en die verbinding leggen met eigen veerkracht.

– als Consulent Levenseindevragen verheldering van en levenseindewens en begeleiding bij en geregisseerd levenseinde. 

 

Advies nodig?

meeting, business, brainstorming-1453895.jpg

Zingeving voor bedrijven en organisaties

Testimonials

“Pieter Jan is een zeer gedreven professional in zingevingsvraagstukken. In twee verschillende werksettingen heb ik met heel veel plezier samengewerkt. En ik heb hem ongelofelijk zien groeien als manager; altijd in verbinding met zijn teamleden en tevens heel spits op de performance van het team. ‘Een jaarplan is niet voor de bühne maar draagt bij aan organisatiedoelstellingen’. oog voor de mens en oog voor de zaak – zo zou ik Pieter Jan willen typeren. een prachtige kerel, een krachtige professional ” Wim de Geus, bedrijfskundig manager Franciscus, nu bestuurder bij de Blije Borgh.

Ik heb Pieter Jan Bougie leren kennen als een gedreven geestelijkj verzorger, gedreven in de zin van echt iets willen maken van het werk van de geestelijk verzorger binnen de ouderenzorg. Ook op het gebied van interculturalisatie heeft Pieter Jan zijn sporen verdiend. Pieter Jan, een gedreven teamspeler met veel voor gevoel voor zingeving in de allerbreedste zin van het woord. Ben van Dorp, directeur revalidatiezorg Laurens

Pieter Jan is een theoloog die naast geestelijke verzorging ook kennis van de organisatie heeft. Bij weet zijn weg in alle lagen van de organisatie te vinden en speelt daarmee een belangrijke binnende rol binnen de organisatie. Marc Scholten, CFO Laurens

Wie ben ik?

Zingeving wordt belangrijker op het moment dat je iets overkomt. ‘Ik ben er echt van overtuigd: van alle krachten die de gezondheid bevorderen, is zingeving de sterkste.’ (M.Huber)

Al sinds 1999 ben ik werkzaam in de geestelijke begeleiding van mensen. Sinds 2006 in de zorgsector. Ik heb gewerkt in verzorging- en verplegingszorg, revalidatie niet aangeboren hersenaandoening en psychiatrie. Sinds 2016 ben ik werkzaam als manager en specialist zingeving en ethiek in het Franciscus Gasthuis & Vlietlandziekenhuis.

Zingeving wordt belangrijker op het moment dat je iets overkomt. ‘Ik ben er echt van overtuigd: van alle krachten die de gezondheid bevorderen, is zingeving de sterkste.’ (M.Huber)

Als je ziek word of er gebeuren ernstige dingen in je leven dan staat je leven op z’n kop. Het kan zijn dat je het perspectief niet meer ziet. Ik ondersteun je bij het hervinden van perspectief. Ook als je chronisch moet leven met een aandoening vraagt dit veel van jou en je omgeving. Het gaat mij om jouw persoonlijke verhaal, jouw levenswaarden. Ik bied je een steunend en/of inzicht gevend gesprek. Ik wil jou als patiënt begrijpen. Wat is jouw persoonlijk zin in het leven. Je meest innerlijke drijfveer. Hoe kan je vanuit je eigen innerlijke veerkracht weer verder? Hoe kun je regie voeren in deze kwetsbare situatie? Of hoe moet ik verder als ik weet dat ik niet meer lang te leven heb? Ik kan je ook bijstaan in het gesprek met de medisch specialist bij het maken van een moeilijke keuze.